Askerliğide yedik gari

Off 9 ay m? olmu? yazmayal?. Epey paslanm???m be. ?u bariz konuyu bile 2 g�n d�?�nd�m�acaba yazsam m?, yazabilir miyim, yada ba?lasam c�mlelerim ne olur diye. Asl?nda konu �ok basitti ama paslanm???m i?te.

Elim gitmedi klavyeye. Yazamazsam dedim eskisi gibi. Sanki eskiden d�nya klasi?i yaz?yormu?um gibi.

Tam? tam?na 9 ay olmu? son yazd???m yaz?dan bu yana. Askerlik 6 ay. Onun �ncesinde de nefes almadan �al??t???m 3 ayl?k bir d�nem var. Zaten son konumda yeni i?im ile ilgili olmu?. Sonras?nda Kerim hayattan kopar.

6 ayl?k askerlik s�reci. Sivil hayat ile i� i�e olmama ra?men sivil d�?�nceden uzakla?m?? bir beyin ile tekrardan d�nd�m aran?za. Fiilen sivil olsam da zihnen�sivil olamad?m hala. Bir ka� hafta da olamayacak gibiyim. Olsun buna da ?�k�r. En az?ndan hayat?m?n devam? i�in b�y�k bir engeli ortadan kald?rm?? oldum.

Velhas?l ne yazaca??m? bile bilmeden yazd???m bu yaz?y? uzatmak istemiyorum. Umuyorum ki yeniden ho?geldim buralara. Umuyorum ki kabul edersiniz beni yeniden aran?za

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir