AnTuTu 2016’nın En Güçlü ve Popüler Telefonların Özellikleri Açığa Kavuştu!

Ak?ll? Telefon ve Tabletlerin ba?ar?s?n? �l�mek i�in yap?lan benchmark testleri �o?unlukla AnTuTu yaz?l?m? �zerinde ger�ekle?iyor. AnTuTu geli?tiricileri yapm?? olduklar? ara?t?rma sonucunda 2016 y?l?n?n en pop�ler telefonlar?n? ve �zerinde bar?nd?rd?klar? g��l�…

Devamı »